ภาพกิจกรรม

อบรมระบบส่งข่าวสารทางโปรแกรม E-News

dscf5617_resize อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส่งข่าวสาร...

น.ส.มณีวรรณ หอมชื่น และ นางอัญชลี  คำสุข  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุึโขทัย เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบส่งข่าวสารทางโปรแกรม E-News, E-Network และ E-maxgazine ให้กับครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  ณ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  (มณีวรรณ-อัญชลี/ภาพ...จินดา/ข่าว...)Read more...
 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต 1

img_0187_resize

ทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 คณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำทีมโดย นายสัมพันธ์  จิตรธร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีนายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้การแนะนำ พร้อมทั้งเทคนิคต่าง ๆ  (ทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์...ภาพ/จินดา...ข่าว)

 

Read more...
 
วันปิยะมหาราช

img_0053_exposure_exposure_resize

วันปิยะมหาราช

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำทีมโดย นายเยาว์  ด่วนเดิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก (อัญชลี...ภาพ/จินดา...ข่าว) 

Read more...
 
อบรมระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2555

img_0227_resizeอบรมระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2555    นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2555 และบรรยายพิเศษ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555             ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย    ได้รับเกียรติจาก นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งท่านเป็นวิทยากรแกนนำระดับ สพฐ.....(ภาพ/อัญชลี..ข่าว/จินดา)

Read more...
 
หัวข้อข่าว
รายละเอียดข่าว
 
รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม
dscf8509_resize     "ชาว สพป.สุโขทัย เขต 2 รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม" นำทีมโดย นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะนำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม ไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งการไปครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก หน่วยปฏิบัติการอาสาบรรเทาภัยศิรินทร์ ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  มณีวรรณ/ภาพ...จินดา/ข่าว
Read more...
 
พิธีสถายสัตย์ปฏิญาณ

dscf0040_resize   

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  นายเปรม คำวัฒนา  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  และกล่าวนำคณะเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ     ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554  โดยมี นายสัมพันธ์  จิตรธร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กล่าวรายงาน   มณีวรรณ/ภาพ.....จินดา/ข่าว

Read more...
 
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

img_0164_resize

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์         ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท  จาก นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ภาพ/อัญชลี....ข่าว/จินดา

 

 

 

 
 
โรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
0264_resizeนายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท.2 นายอินทร์ถา อุดมวัฒนานุกูล ผอ.ร.ร.บ้านผาเวียง และคณะ นำอาหารแห้ง-น้ำ ไปมอบให้กับคณะครู ร.ร.บ้านสุเม่น และ ร.ร.บ้านปากสิน ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมสูง และขาดแคลนอาหาร-น้ำ    ภาพ/มณีวรรณ...ข่าว/จินดา
Read more...
 
ด้วยความห่วงใย
กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณ    จัดซื้ออาหารแห้งและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2,  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ช่วยกันจัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้นักเรียนดังกล่าว

จินดา/ภาพ/ข่าวRead more...
 
รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม
dscf7539_resize
รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  รับมอบน้ำดื่มจากโรงเรียนในสังกัด  เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในสังกัดด้วยดี ในการนี้ สพป.สุโขทัย เขต 2 รวบรวมเงินบริจาคได้ ทั้งสิ้น 127,731 บาท  ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  มณีวรรณ/ภาพ/จินดา/ข่าว


Read more...
 
ถวายเทียน

dscf4538_resizeถวายเทียนจำนำพรรษา....นายมานพ 
ษมาวิมล  ผอ.สพป.สท.2 พร้อมด้วย
นายเปรม คำวัฒนา  นายดิลก ชัยประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สท.2และคณะเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนจำนำพรรษาณวัดป่าเวฬวัน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่14กรกฎาคม 2554.....(มณีวรรณ/ภาพ.....จินดา/ข่าว)Read more...
 
มอบเงินบริจาค

dscf3550_resize

มอบเงินบริจาค...นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะ นำเงินบริจาคไปมอบให้กับ ด.ช.รัฐกรณ์ บูรณะชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคุ้งยาง อ.สวรรคโลก ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554...ภาพ/มณีวรรณ...ข่าว/จินดา


Read more...
 
Home