Home เครือข่าย เครือข่ายพญาลิไท

เครือข่ายพญาลิไท

 

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท

1

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

2

โรงเรียนบ้านพระปรางค์

3

โรงเรียนไชยะวิทยา

4

โรงเรียนบ้านท่าชัย

5

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

6

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

7

โรงเรียนหนองช้าง

8

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

9

โรงเรียนบ้านหนองบัว

10

โรงเรียนบ้านวังยายมาก

11

โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ